使徒信经在线论坛

坚持正确教条又努力合一

回复: 坚持正确教条又努力合一

by conzen mo -
Number of replies: 0

que shi ru chi,jiao hui zhi yao zai shi tu xin jing shang shi yi zhi de ,ye jiu shi he yi de.wo men yin gai wei bi ci ca yi er gan en yu xing shang.